Cefnogi LibreOffice

Trosglwyddiad banc

Gallwch drosglwyddo cyfraniad i'n cyfrif banc

Perchennog: The Document Foundation
Pwrpas: Cyfraniad
Cyfrif: 29523932
Cod Banc: 66190000
IBAN: DE36 6619 0000 0029 5239 32, BIC: GENODE61KA1
Cyfeiriad y derbynnydd: The Document Foundation, Winterfeldtstraße 52, 10781 Berlin, Germany
Cyfeiriad y banc: Volksbank pur eG, Ludwig-Erhard-Allee 1, 76131 Karlsruhe, Germany


Mae LibreOffice yn broject cysylltiedig â SPL

Gallwchgyfrannu o'r UDA drwy enwi "LibreOffice" gyda'ch cyfraniad. Sylwch bod modd tynnu cyfraniadau drwy SPI o drethi'r UDA.

Bitcoin / Bitcoin Cash

Gallwch ddefnyddio Flattr hefyd

Lleihau trethi

Mae modd didynnu trethu cyfraniadau i'r Document Foundation mewn nifer o wledydd.
Cewch fanylion gan eich swyddfa dreth lleol.

Ar gyfer trigolion yr Almaen: "Für Spenden bis zu 300 € pro Jahr akzeptiert das Finanzamt den Kontoauszug als Spendenbescheinigung. Zusätzlich teilen Sie dem Finanzamt bitte mit, aufgrund welcher Bescheinigung und Steuernummer »The Document Foundation« als gemeinnützig anerkannt ist. 'Wir sind wegen Förderung von Wissenschaft und Forschung; der Volks- und Berufsbildung einschließlich der Studentenhilfe; des bürgerschaftlichen Engagements nach dem Freistellungsbescheid bzw. nach der Anlage zum Körperschaftsteuerbescheid des Finanzamtes Berlin StNr 27/641/01975, vom 13.11.2023 für den letzten Veranlagungszeitraum 2019-2021 nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 des Körperschaftsteuergesetzes von der Körperschaftsteuer und nach § 3 Nr. 6 des Gewerbesteuergesetzes von der Gewerbesteuer befreit.'

Einen vereinfachten Zuwendungsnachweis nach § 50 Abs. 2 Nr. 2 b EStDV können Sie hier herunterladen. Damit sparen Sie uns Arbeit und Porto, welches stattdessen unserer Projektarbeit zugute kommen kann. Für Beträge über 300 €, oder falls Sie dennoch eine Spendenbescheinigung wünschen, senden uns bitte eine E-Mail an treasurer@documentfoundation.org"

neu efallai hoffech chi gyfrannu eich amser

Pwy ydym ni?

Cafodd y Document Foundation, sefydliad elusennol o dan gyfraith yr Almaen, ei sefydlu ar Chwefror 17, 2012. Ei nod, fel ag sydd wedi ei ddiffinio yn ei statudau, yw i hyrwyddo a datblygu meddalwedd swyddfa sy'n rhydd i'w ddefnyddio gan bawb. Mae'r sefydliad yn hyrwyddo cymuned gynaliadwy, annibynnol a meritocrataidd sy'n datblygu meddalwedd am ddim, libre a chod agored wedi seilio ar safonau agored drwy gydweithrediad rhyngwladol.

Rydym y cael ein grymuso gan filoedd o wirfoddolwyr y ogystal â chyfranwyr cyflogedig ar draws y byd, sydd, wrth gydweithio'n darparu'r casgliad gorau o offer swyddfa, LibreOffice, sydd ar gael mewn dros 110 o ieithoedd ar gyfer pob prif blatfform.

Ein gwerthoedd yw bod yn agored, yn dryloyw ac yn feritocrataidd. Drwy ddefnyddio'r rhain fel ein hegwyddorion, mae ein cyllideb a'n adroddiadau ariannol ar gael yn gyhoeddus i bawb eu gweld.

Pam rydym angen eich cefnogaeth?

Er bod cymuned LibreOffice yn un bywiog ac amrywiol, mae cynnal cenhadaeth y Document Foundation yn gofyn am gefnogaeth ariannol. Mae angen darparu a chynnal gweinyddion ac isadeiledd, mae angen cofrestru a gofalu am enwau parth a nodau masnach yn ogystal â'r taliadau am gostau teithio ar gyfer ein haelodau a chyfraniadau mewn digwyddiadau.

Mae croeso cynnes iawn i chi gyfrannu tuag at ein cyllideb gweithgareddau.

Diolch yn fawr!