Cefnogi LibreOffice

Mae LibreOffice yn Feddalwedd Rhydd ac mae ar gael am ddim.
Mae eich cyfraniad, sy'n gwbl ddewisol, yn cefnogi ein cymuned fyd eang.
Os ydych yn hoffi'r feddalwedd, ystyriwch gyfrannu.

Mae modd rhoi arian yn uniongyrchol gyda cherdyn credyd neu drwy PayPal.

Donate via CoinGate (Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Dash and others)

CoinGate is a payment gateway for blockchain payments, supporting over 40 digital currencies. Simply enter an amount, choose a currency, and your donation will be processed.


Gallwch gyfrannu drwy Bitcoin a Bitcoin Cach


Oherwydd eu natur, mae rhoddion drwy Bitcoin a Bitcoin Cach yn ddienw, felly mae unrhyw fath o ad-daliad neu gadarnhau'r cyfraniad yn bosib dim ond ar sail y swm rydym yn ei dderbyn gan ein darparwyr taliadau ac os fyddwch wedi nodi eich cyfeiriad e-bost.

Mae modd ein helpu drwy Flattr.

Mae modd trosglwyddo arian i'n cyfrif banc.

Perchennog: The Document Foundation
Pwrpas: Rhodd
Cyfrif: 3497390
Cod Banc: 66690000, Banc: Volksbank Pforzheim
IBAN: DE12666900000003497390, BIC: VBPFDE66
Cyfeiriad y derbynnydd: The Document Foundation, Kurfテシrstendamm 188, 10707 Berlin, Deutchland
Cyfeiriad y banc: Volksbank Pforzheim eG, Westliche-Karl-Friedrich-Str. 53, 75172 Pforzheim, Deutchland

Mae'r project LibreOffice yn gysylltiedig â SPI.

Mae modd cyfrannu o'r UDA gan nodi "LibreOffice" gyda'ch rhodd.

Mewn nifer o wledydd mae'n bosib hawlio'r dreth yn ôl ar roddion i'r Document Foundation.
Cyfeiriwch at eich swyddfa trethi lleol am fanylion.

I drigolion yr Almaen:"Wir sind wegen Förderung (Angabe des begünstigten Zwecks / der begünstigten Zwecke) von Wissenschaft und Forschung; der Volks- und Berufsbildung sowie der Studentenhilfe; des bürgerschaftlichen Engagements nach dem letzten uns zugegangenen Freistellungsbescheid bzw. nach der Anlage zum Körperschaftsteuerbescheid des Finanzamt Berlin StNr 27/641/01975 vom 29.08.2016 nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 des Körperschaftsteuergesetzes von der Körperschaftsteuer und nach § 3 Nr. 6 des Gewerbesteuergesetzes von der Gewerbesteuer befreit."

Mae modd rhoi arian yn uniongyrchol gyda cherdyn credyd neu drwy PayPal

Pwy ydym ni?

Cafodd y Document Foundation, sefydliad elusennol o dan gyfraith yr Almaen, ei sefydlu ar Chwefror 17, 2012. Ei nod, fel ag sydd wedi ei ddiffinio yn ei statudau, yw i hyrwyddo a datblygu meddalwedd swyddfa sy'n rhydd i'w ddefnyddio gan bawb. Mae'r sefydliad yn hyrwyddo cymuned gynaliadwy, annibynnol a meritocrataidd sy'n datblygu meddalwedd am ddim, libre a chod agored wedi seilio ar safonau agored drwy gydweithrediad rhyngwladol.

Rydym y cael ein grymuso gan filoedd o wirfoddolwyr y ogystal â chyfranwyr cyflogedig ar draws y byd, sydd, wrth gydweithio'n darparu'r casgliad gorau o offer swyddfa, LibreOffice, sydd ar gael mewn dros 110 o ieithoedd ar gyfer pob prif blatfform.

Ein gwerthoedd yw bod yn agored, yn dryloyw ac yn feritocrataidd. Drwy ddefnyddio'r rhain fel ein hegwyddorion, mae ein cyllideb a'n adroddiadau ariannol ar gael yn gyhoeddus i bawb eu gweld.

Pam rydym angen eich cefnogaeth?

Er bod cymuned LibreOffice yn un bywiog ac amrywiol, mae cynnal cenhadaeth y Document Foundation yn gofyn am gefnogaeth ariannol. Mae angen darparu a chynnal gweinyddion ac isadeiledd, mae angen cofrestru a gofalu am enwau parth a nodau masnach yn ogystal â'r taliadau am gostau teithio ar gyfer ein haelodau a chyfraniadau mewn digwyddiadau.

Mae croeso cynnes iawn i chi gyfrannu tuag at ein cyllideb gweithgareddau.

Diolch yn fawr!