Cefnogi LibreOffice

Trosglwyddiad banc

Gallwch drosglwyddo cyfraniad i'n cyfrif banc

Perchennog: The Document Foundation
Pwrpas: Cyfraniad
Cyfrif: 3497390
Cod Banc: 66690000
IBAN: DE12 6669 0000 0003 4973 90, BIC: VBPFDE66
Cyfeiriad y derbynnydd: The Document Foundation, Kurfürstendamm 188, 10707 Berlin, Germany
Cyfeiriad y banc: Volksbank Pforzheim eG, Westliche-Karl-Friedrich-Str. 53, 75172 Pforzheim, Germany


Mae LibreOffice yn broject cysylltiedig â SPL

Gallwchgyfrannu o'r UDA drwy enwi "LibreOffice" gyda'ch cyfraniad. Sylwch bod modd tynnu cyfraniadau drwy SPI o drethi'r UDA.

Bitcoin / Bitcoin Cash

Donate via CoinGate (Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Dash and others)

CoinGate is a payment gateway for blockchain payments, supporting over 40 digital currencies. Simply enter an amount, choose a currency, and your donation will be processed.


Gallwch ddefnyddio Flattr hefyd

Lleihau trethi

Mae modd didynnu trethu cyfraniadau i'r Document Foundation mewn nifer o wledydd.
Cewch fanylion gan eich swyddfa dreth lleol.

Ar gyfer trigolion yr Almaen: "Für Spenden bis zu 300 € pro Jahr akzeptiert das Finanzamt den Kontoauszug als Spendenbescheinigung. Zusätzlich teilen Sie dem Finanzamt bitte mit, aufgrund welcher Bescheinigung und Steuernummer »The Document Foundation« als gemeinnützig anerkannt ist. 'Wir sind wegen Förderung von Wissenschaft und Forschung; der Volks- und Berufsbildung einschließlich der Studentenhilfe; des bürgerschaftlichen Engagements nach dem Freistellungsbescheid bzw. nach der Anlage zum Körperschaftsteuerbescheid des Finanzamtes Berlin StNr 27/641/01975, vom 14.04.2020 für den letzten Veranlagungszeitraum 2016-2018 nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 des Körperschaftsteuergesetzes von der Körperschaftsteuer und nach § 3 Nr. 6 des Gewerbesteuergesetzes von der Gewerbesteuer befreit.'

Einen vereinfachten Zuwendungsnachweis nach § 50 Abs. 2 Nr. 2 b EStDV können Sie hier herunterladen. Damit sparen Sie uns Arbeit und Porto, welches stattdessen unserer Projektarbeit zugute kommen kann. Für Beträge über 300 €, oder falls Sie dennoch eine Spendenbescheinigung wünschen, senden uns bitte eine E-Mail an treasurer@documentfoundation.org"

or you may also want to donate your time

Pwy ydym ni?

Cafodd y Document Foundation, sefydliad elusennol o dan gyfraith yr Almaen, ei sefydlu ar Chwefror 17, 2012. Ei nod, fel ag sydd wedi ei ddiffinio yn ei statudau, yw i hyrwyddo a datblygu meddalwedd swyddfa sy'n rhydd i'w ddefnyddio gan bawb. Mae'r sefydliad yn hyrwyddo cymuned gynaliadwy, annibynnol a meritocrataidd sy'n datblygu meddalwedd am ddim, libre a chod agored wedi seilio ar safonau agored drwy gydweithrediad rhyngwladol.

Rydym y cael ein grymuso gan filoedd o wirfoddolwyr y ogystal â chyfranwyr cyflogedig ar draws y byd, sydd, wrth gydweithio'n darparu'r casgliad gorau o offer swyddfa, LibreOffice, sydd ar gael mewn dros 110 o ieithoedd ar gyfer pob prif blatfform.

Ein gwerthoedd yw bod yn agored, yn dryloyw ac yn feritocrataidd. Drwy ddefnyddio'r rhain fel ein hegwyddorion, mae ein cyllideb a'n adroddiadau ariannol ar gael yn gyhoeddus i bawb eu gweld.

Pam rydym angen eich cefnogaeth?

Er bod cymuned LibreOffice yn un bywiog ac amrywiol, mae cynnal cenhadaeth y Document Foundation yn gofyn am gefnogaeth ariannol. Mae angen darparu a chynnal gweinyddion ac isadeiledd, mae angen cofrestru a gofalu am enwau parth a nodau masnach yn ogystal â'r taliadau am gostau teithio ar gyfer ein haelodau a chyfraniadau mewn digwyddiadau.

Mae croeso cynnes iawn i chi gyfrannu tuag at ein cyllideb gweithgareddau.

Diolch yn fawr!