Nodweddion Newydd

Nodweddion newydd gwych wedi eu datblygu gan ein cymuned

Mae LibreOffice 6.1 yn cynnwys dwy thema eiconau newydd: Colibre, y rhagosodedig ar Windows a Karasa Jaga. Mae trin delweddau wedi ei wella, gan wneud y rhaglen yn gynt a mwy ymatebol, tra bod graddiannau llanw, ffeiliau cymorth a rhyngwyneb cyfieithu ffeiliau newydd yn golygu mai hwn yw'r LibreOffice gorau erioed.

Prosesu geiriau ar y lefel nesaf

Mae hidl EPUB Writer wedi ei wella ymhellach i'ch cynorthwyo i greu e-lyfrau o'ch dogfennau. Yn y dewislenni pennyn a throedyn, mae dewisiadau newydd yn caniatáu i chi ychwanegu rhifo a chyfrif tudalennu, tra bod arddulliau rhifo penodau, sy'n sillafu rhifau prifol a threfnol, nawr ar gael. Yn olaf, mae hi nawr yn bosib cynhyrchu llinell llofnod gan ddefnyddio Mewnosod > Llinell Llofnod.

Ewch â'ch taenlenni ymhellach

Yn Calc, mae modd trefnu celloedd sydd wedi eu hangori. Mae yna dri math gwahanol o angorau: i gell, fel yr arferol; i gell gyda newid maint pan mae maint y gell yn newid; ac i dudalen. Wrth gysylltu dalen i ddata allanol, mae modd defnyddio ffeil CVS fel ffynhonnell data. Hefyd, mae'r ddeialog dewisiadau yn caniatáu i chi gyfaddasu lliwiau amlygu celloedd.

Cyflwyniadau a lluniadau caboledig

Mae arddulliau lluniadu newydd wedi eu hychwanegu i Impress a Draw, a'r rhai cyfredol wedi eu twtio. Hefyd, mae'r ddewislen yn Draw wedi ei had-drefnu i fod yn fwy amlwg, a dewislen Tudalen newydd wedi ei hychwanegu.

LibreOffice Ar-lein - eich offer swyddfa, yn unrhyw le

Mae llawer o flychau deialog newydd wedi eu hychwanegu i LibreOffice Ar-lein, y fersiwn yn y cwmwl o'r pecyn, gan gynnwys gwirio sillafu a gramadeg, fformatio cell a llanw ardal. Yn Calc, mae nawr yn bosibl i gau neu ehangu unrhyw grwpiau o golofnau neu resi gydag un clic. Yn olaf, mae perfformiad a diogelwch wedi gwella hefyd.

Manylion pellach

Am restr llawn o nodweddion newydd LibreOffice 6.1, ewch i'r nodiadau ryddhau.


Mae LibreOffice yn Feddalwedd Rhydd na fyddai'n bosibl heb y The Document Foundation a'i gyfranwyr gwirfoddol. Ar gyfer y rhyddhad hwn hoffwn ddiolch yn arbennig i'r datblygwyr isod am eu gwaith a'u hymdrechion mawr o fewn ein nodiadau ryddhau. Gallwch chi gyfrannu tuag at LibreOffice a phroject y Document Liberation project hefyd – gw. sut mae cyfrannu.

Trydar Diweddar

@libreoffice
@tdforg