Nodweddion Newydd

Nodweddion newydd i'ch gwneud yn fwy cynhyrchiol

Ymhlith y nodweddion newydd yn LibreOffice 6.0, mae hidl allforion ePUB wedi ei ychwanegu, fel bod modd i chi gynhyrchu eich dogfennau ar ffurf e-lyfrau. Mae cyfaddasu'r rhyngwyneb defnyddiwr a deialogau nodau arbennig wedi eu hailgynllunio, tra bod modd defnyddio allweddi OpenPGP i lofnodi dogfennau ar bob platfform bwrdd gwaith (mae yna gefnogaeth amgryptiad arbrofol ar gael). Hefyd, mae'r system Cymorth wedi ei foderneiddio i fod yn fwy deniadol ac yn haws ei ddefnyddio.

Golygu dogfennau'n rhwydd

Yn Writer, mae dewislen Ffurflen wedi ei hychwanegu, gan ei gwneud yn haws i gynnwys ffurfiau rhyngweithiol yn eich dogfennau. Mae arddulliau tabl newydd ar gael, ac mae gan y ddewislen Canfod, gwymplen sy'n creu rhestr o fathau o chwilio, er mwyn cyflymu llywio. Hefyd, gall cyfuno post ddefnyddio tablau o fewn Writer ei hun fel ffynhonnell data.

Gweithio'n glyfrach gyda thaenlenni

Yn Calc, mae gorchmynion newydd wedi eu hychwanegu ar gyfer dewis celloedd diamddiffyn mewn taenlenni. Gan ddefnyddio deialog Ffeil > Allforio, gallwch allforio dewis o ystod o gelloedd (neu grŵp o siapiau) mewn ffeiliau JPG neu PNG wedi eu mewnforio. Yn olaf, mae'r ddeialog Dolennu wedi ei symleiddio, ac mae tair swyddogaeth ODF 1.2 newydd nawr yn weithredol, fel ffordd o ganfod ac amnewid testun yn ôl safle didau.

Cyflwyniadau perffaith

Mae deg templed newydd wedi eu hychwanegu at Impress, i wneud eich cyflwyniadau ddisgleirio, tra bod y gymhareb agwedd wedi ei osod i 16:9, fel bod eich cyflwyniadau'n gweithio'n syth gyda dangosyddion sgrin lydan.

LibreOffice ar-lein - eich swyddfa, yn unrhyw le

Mae afatariaid defnyddwyr nawr yn cael eu cynnal a'u dangos yn sylwadau LibreOffice Ar-lein, fersiwn y cwmwl o'r casgliad. Mae deialogau wedi eu hychwanegu a'u diweddaru, tra bo gwirio sillafu ar gael ar draws Writer, Calc ac Impress. Mae pren mesur llorweddol rhyngweithiol wedi ei ychwanegu i Writer, ac mae Calc nawr yn cynal golygu siartiau elfennol.

Rhagor o fanylon

Am restr lawn o nodweddion newydd LibreOffice 6.0, gw. ein nodiadau ryddhau.


Mae LibreOffice yn Feddalwedd Rhydd na fyddai'n bosibl heb y The Document Foundation a'i gyfranwyr gwirfoddol. Ar gyfer y rhyddhad hwn hoffwn ddiolch yn arbennig i'r datblygwyr isod am eu gwaith a'u hymdrechion mawr o fewn ein nodiadau ryddhau. Gallwch chi gyfrannu tuag at LibreOffice a phroject y Document Liberation project hefyd – gw. sut mae cyfrannu.

Trydar Diweddar

@libreoffice
@tdforg