Nodweddion Newydd

Arddulliau ar gyfer sylwadau • Amlygu rhesi/colofnau yn Calc • Maes chwilio deialog dewisiadau

LibreOffice 24.2 yw'r diweddariad mawr diweddaraf, gyda chynllun "blwyddyn.mis" a llawer o nodweddion newydd...

Arddulliau ar gyfer sylwadau

Mae sylwadau nawr yn gallu defnyddio arddulliau. Mae hyn yn ei gwneud hi'n haws i newid fformatio sylwadau ar unwaith neu i gategoreiddio'n weledol mathau gwahanol o sylwadau.

Amlygu rhesi/colofnau yn Calc

Gallwch nawr amlygu'r rhes a cholofn y gell weithredol. Galluogwch y nodwedd hon drwy Offer ▸Dewisiadau ▸LibreOffice Calc ▸Golwg neu drwy'r ddewislen Golwg ▸Amlygu Colofn/Rhes.

Maes chwilio deialog dewisiadau

Yn Offer blwch deialog Dewisiadau, rydym wedi ychwanegu nodwedd chwilio i'ch cynorthwyo i ddarganfod dewisiadau'n gynt.

A llawer mwy...

Mae gwybodaeth Cadw AwtoAdfer ymlaen fel rhagosodiad • Llywiwr: mae penawdau cudd nawr yn llwyd • Gwell cefnogaeth i dablau aml dudalen arnofi • Mae chwilio newydd yn dec bar ochr Swyddogaethau Calc • Priflythrennau bach yn Impress • Mae modd newid ffontiau fformiwlâu yn Math

Rhestr lawn o nodweddion newydd yn LibreOffice 24.2, ewch i'r nodiadau ryddhau.


Mae LibreOffice yn Feddalwedd Rhydd na fyddai'n bosibl heb y The Document Foundation a'i gyfranwyr gwirfoddol. Ar gyfer y rhyddhad hwn hoffwn ddiolch yn arbennig i'r datblygwyr isod am eu gwaith a'u hymdrechion mawr o fewn ein nodiadau ryddhau. Gallwch chi gyfrannu tuag at LibreOffice a phroject y Document Liberation project hefyd – gw. sut mae cyfrannu.