Nodweddion Newydd

Themâu Dogfennau • Panel llywio yn Impress • Amlygu arddulliau cyfredol

LibreOffice 7.6 yw'r diweddariad mawr diweddaraf, gyda nifer o nodweddion newydd – gwyliwch y fideo (Saesneg) am drosolwg ac yna sgroliwch i lawr am ragor o fanylion...

 

Themâu Dogfennau

Yn gwneud eich dogfennau'n fwy cyson, newid rhwng setiau lliwiau'n gynt gyda chefnogaeth themâu dogfennau newydd.

Panel llywio Impress

Rydym wedi ychwanegu panel llywio ar gyfer symud sleidiau tra'n gwylio cyflwyniad. Mae'r dewis hwn yn cael ei alluogi drwy'r blwch ticio: Sioe Sleidiau > Gosodiadau Sioe Sleidiau > Dangos Panel Llywio.

Amlygu arddulliau cyfredol

Eisiau gweld yn union pa arddulliau paragraffau a nodau sy'n cael eu defnyddio mewn dogfen? Nawr gallwch chi agor 'amlygwr' i weld lle mae nhw'n cael eu defnyddio.

A llawer mwy...

Tablau aml-dudalen o fewn Writer - Dewin rhifau tudalen - Gwirydd hygyrchedd yn y bar ochr - Adnabod dyfyniad DOI o fewn Offer - AwtoGywiro - Gwell gwelededd dolenni yn Calc - Cynllun cryno Tablau colyn - Trefnu yn ôl lliw yn yr Awtohidl - Cynnwys cymorth wedi ei ddiweddaru ar gyfer rhyngwynebau gwahanol (bar offer, tabiedig, ac ati.)

Rhestr lawn o nodweddion newydd yn LibreOffice 7.6, ewch i'r nodiadau ryddhau.


Mae LibreOffice yn Feddalwedd Rhydd na fyddai'n bosibl heb y The Document Foundation a'i gyfranwyr gwirfoddol. Ar gyfer y rhyddhad hwn hoffwn ddiolch yn arbennig i'r datblygwyr isod am eu gwaith a'u hymdrechion mawr o fewn ein nodiadau ryddhau. Gallwch chi gyfrannu tuag at LibreOffice a phroject y Document Liberation project hefyd – gw. sut mae cyfrannu.