Seilwaith

Mae'r tîm seilwaith yn gyfrifol am weithredu, cynnal, profi ac ar adegau ddatblygu'r offer a'r gwasanaethau sy'n angenrheidiol ar gyfer prosiect LibreOffice a'r gymuned. Mae prosiect LibreOffice a'r Document Foundation yn cymryd balchder mawr ar ein gallu i dibynnu ar ein seilwaith eu hunain yn hytrach na defnyddio adnoddau endidau eraill. Oherwydd hyn, mae'r tîm seilwaith yn rhan hollbwysig o'r prosiect.

Ein tasgau gweithredol:

Rhan o'n rôl yw edrych am ffyrdd i wella ac ychwanegu at ein hoffer a'n seilwaith, er mwyn hyrwyddo cyfathrebu effeithiol y Document Foundation a'r gymuned LibreOffice, yn fewnol ac yn allanol..

Os ydych am gymryd rhan, ymunwch â'n rhestr e-bostio'r wefan a chyflwyno eich hun ac ymweld â wiki tîm y wefan.