Siartiau

Mae LibreOffice yn ychwanegu'r gallu i greu a mewnosod siartiau yn eich dogfennau. Mae'n bosib diffinio siartiau nid yn unig o ran eu data, arddull, maint a lliw, ond mewn ystyr eang o ffyrdd: siartiau cylch, colofnau sgwâr a chron, graffiau tueddiadau, dotiau, siartiau 2D a 3D...

Mae modd i chi osod siartiau mewn nifer o ddogfennau: taenlenni, cyflwyniadau, dyluniadau neu ddogfennau testun. Mae'n bosib felly galw ar y modiwl siartiau o fewn unrhyw raglen LibreOffice a gall y data cael ei ddiffinio o fewn y ddogfen neu yn annibynnol.