Nodiadau Rhyddhau

LibreOffice 5.4.0 (2017-07-28) - Cangen "Fresh"

Y fersiwn diweddaraf "fresh" o LibreOffice, sy'n cael ei argymell ar gyfer y rhai sy'n frwdfrydig am dechnoleg, sy'n cynnwys nodweddion newydd a gwelliannau i'r rhaglen. Gall fod y fersiwn yma'n cynnwys rhai nodweddion ansad fydd yn cael eu cywiro yn y fersiynau sydd i ddod. Mae nodiadau ryddhau manwl i'w cael drwy'r ddolen isod.

LibreOffice 5.4.0 yw'r fersiwn cyntaf o linell 'ffresh' 5.4. Am restr o wallau wedi eu cywiro o gymharu a'r fersiwn diwethaf gwelwch y restr o wallau wedi eu cywiro yn beta1 a'r rhestr o wallau wedi eu cywiro yn beta2 y rhestr o wallau wedi eu cywiro yn rc1 a'r rhestr o wallau wedi eu cywiro yn rc2 a'r rhestr o wallau wedi eu cywiro y rc3.

Mewn achosion o anawsterau yn Windows gyda rendro OpenGL, gallwch analluogi yn llwyr drwy osod gosodiad yn y gofrestrfa (dim ond ei angen os yw LibreOffice yn chwalu wrth gychwyn, neu fel arall ei analluogi yn Offer|Dewisiadau → LibreOffice → Golwg). Gallwch ganfod y wybodaeth yn bugzilla (ei gadw gyda estyniad ffeil .reg, yna gallwch roi clici ddwbl ar y ffeil i osod y newid).

Click here for the release notes

LibreOffice 4.3.5 (2014-12-18) - Cangen "Fresh"

Hwn yw'r chweched i'w rhyddhau yng nghangen 4.3 o LibreOffice. Yn ogystal i'r nodweddion newydd, mae'r fersiwn yn sefydlog ac yn addas ar gyfer pob defnyddiwr. Mae'n bosib bod y fersiwn hwn yn cynnwys ambell wall a chaiff eu trwsio mewn fersiynau i ddod.

Mae nodiadau cyffredin ar nodweddion a gwelliannau ar gael gyda'r fersiwn hon. Am restr mwy manwl, gwelwch ein nodiadau rhyddhau cyflawn yma.

Mae'r nodiadau hyn yn berthnasol:

 • Mae'r fersiwn hwn yn union fel 4.3.5 Release Candidate 2, felly nid oes angen ei lwytho i lawr na'i osod os ydych gyda'r fersiwn yno eisoes.
 • Mae'r fersiwn hwn yn dal efo ambell nam, fel y rhestrwyd yma.
 • Nid yw rheolaeth bell Impress bellach wedi ei alluogi fel rhagosodiad. I'w alluogi, ewch at Offer ▸ Dewisiadau ▸ Impress LibreOffice ▸ Cyffredinol a thiciwch [x] Galluogi rheolaeth bell i'w alluogi.
 • Mae'r arfer trefnu/diweddaru cyfeirnodau wedi ei newid yn ôl i'r hen drefn. Gweler bug#81309 a bug#85490 am fanylion.

Nodiadau cyffredinol am linyn 4.3:

 • Nid yw'r estyniad MediaWiki yn rhan o'r pecyn ar gyfer Mac.
 • Mae'r pecyn ar gyfer Windows yn un rhyngwladol, gyda'r opsiwn i ddewis ieithoedd rhyngwyneb wrth osod y meddalwedd.
 • Mae'r cynnwys cymorth ar gael drwy wasanaeth ar-lein neu fel pecyn i'w lwytho i lawr a'i osod ar wahan.
 • Mae ein pecynnau deuaidd i Windows wedi eu llofnodi yn ddigidol gan The Document Foundation.
 • Os yw defnyddiwr Windows eisoes gyda OpenOffice Apache wedi ei osod, rydym yn argymell ei ddadosod cyn parhau. Mae'r ddwy raglen yn cofnodi'r un cydgysylltiad mathau ffeiliau a bydd gwrthdrawiad pan fydd y nodwedd Cychwyn Cyflym wedi ei osod a'i alluogi.
 • Os yw defnyddiwr yn rhedeg Linux, rydym yn ymwybodol bod problemau gydag amrywiolyn Java GCJ a LibreOffice; rydym yn argymell defnyddio OpenJDK.
 • Mae rhai cofnodion dewislen wedi eu newid neu eu hychwanegu. Os yw rhywbeth yn ymddangos ar goll, fe all fod oherwydd gosodiadau dewislen yn eich fersiwn blaenorol o LibreOffice.

 

 

LibreOffice 4.2.8 (2014-12-12) - Still Branch

This is the ninth and really final release from the 4.2 branch of LibreOffice which contains new features and program enhancements.
It is the eighth bugfix release, and is suitable for all users.

The following notes apply:

 • This release is is bit-identical to 4.2.8 Release Candidate 2 — you don't need to download or reinstall if you have that version already
 • This version still contains a few annoying bugs, as listed here.
 • Impress remote is no longer enabled by default. Go to Tools ▸ Options ▸ LibreOffice Impress ▸ General and check [x] Enable remote control to enable it.
 • Sorting behavior /updating references after sort did change significantly, see bug#81309 and bug#85490 for details

General notes/notes from earlier versions from the 4.2 line that still apply:

 • The ReferenceOOoMajorMinor version (used for Version checks when installing Extensions) has been updated to 4.1 to align with changes imported from AOO for LibreOffice 4.2.0.
 • Saving to old and proprietary OOo/StarOffice fileformats has been removed (fdo#74979)
 • Mac version doesn't bundle the mediawiki extension
 • The distribution for Windows is an international build, so you can choose the user interface language that you prefer.
 • Help content is available via an online service, or alternatively as a separate install.
 • Our Windows binaries are digitally signed by The Document Foundation.
 • For Windows users that have Apache OpenOffice installed, we advise uninstalling that beforehand. The two programs register the same file type associations and will conflict when the Quickstart feature is installed and enabled.
 • If you run Linux, the GCJ Java variant has known issues with LibreOffice, we advise to e.g. use OpenJDK instead.
 • Some menu entries have changed or added. If you miss something, that may be due to the use of customized menu settings from your previous LibreOffice installation.

Trydar Diweddar

@libreoffice
@tdforg