Nodweddion Newydd

Mae rhyngwyneb defnyddiwr LibreOffice 5.3 wedi ei fireinio i'ch helpu i weithio'n gynt ac yn well. Mae rheoli'r palet lliw wedi ei wella'n sylweddol, tra ei bod yn haws i gael cymorth a datrys problemau gyda'ch proffil. Hefyd, mae mae cynllun testun a chydnawsedd gyda phecynnau swyddfa eraill yn well – a hwn yw ryddhad cyntaf cod llawn LibreOffice Ar-lein, er mwyn rhedeg y pecyn ar eich strwythur cwmwl preifat.

 

Mae Writer nawr yn cynnal arddulliau tablau, sy'n caniatáu i chi osod fformatio i dabl sy'n cael ei gadw pan fyddwch wedi ei olygu. Yn ogystal, mae offer lluniadu newydd ar gael, tra bod llywio eich dogfennau a newid gosodiadau tudalennau yn gynt o lawer.

 

Mae set newydd o arddulliau rhagosodedig wedi eu cynnwys yn Calc, ynghyd â swyddogaeth "canolig" wrth greu tablau troi. Mewn gosodiadau newydd mae "Galluogi cardiau gwyllt mewn fformiwlâu" nawr yn ddewis rhagosodedig, yn lle mynegiannau rheolaidd, er mwyn gwella cydnawsedd gyda feddalwedd taenlenni eraill.

 

Mae Impress yn cynnwys dau dempled cyflwyno hardd, tra bod eraill wedi eu gwella. Pan fyddwch yn cychwyn y rhaglen, mae dewisydd templedi'n ymddangos er mwyn cynnig cychwyn cyflym – ac mae nawr yn haws byth i weithio gyda phriodoleddau yn y modd prif sleid.

 

Mae manylion llawn y nodweddion newydd i'w gweld yma.

 

Mae LibreOffice yn Feddalwedd Rhydd nad fyddai'n bosibl heb y Document Foundation a'i gyfranwyr gwirfoddol. Hoffwn ddiolch yn arbennig i'r datblygwyr sy'n cael eu rhestru o fewn ein nodiadau ryddhau, am eu gwaith caled a'u hymdrechion diflino. Gallwch chi hefyd gyfrannu tuag at LibreOffice a'r project Document Liberation; gwelwch sut mae cyfrannu

Trydar Diweddar

@libreoffice
@tdforg